Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/2507/41/23-7-2008 - ΦΕΚ 347/ΑΑΠ/7-8-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου της τοξωτής αυλόπορτας και του λίθινου τμήματος του μανδρότοιχου εκατέρωθεν αυτής, που βρίσκονται στην οδό Ζαφειροπούλου 37, στο Παράλιο Άστρος, Ν. Αρκαδίας, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Μπουζίου
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο τη τοξωτή λίθινη αυλόπορτα και το λίθινο τμήμα του μανδρότοιχου εκατέρωθεν αυτής, διότι διατηρεί αμιγή στοιχεία της τοπικής παράδοσης και συγκεντρώνει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία και πληροί κατά συνέπεια τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τοξωτή λίθινη αυλόπορτα και το λίθινο τμήμα του μανδρότοιχου εκατέρωθεν αυτής, στην οδό Ζαφειροπούλου 37, στο Παράλιο Άστρος, Ν. Αρκαδίας, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Μπουζίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παραλίου Άστρους
Παράλιον Άστρος
Τμήματα Κτιρίου