Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48536/1013/23-11-1993 - ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ο Ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στο Δομένικο Ελασσόνας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με μεταγενέστερο εσωνάρθηκα και εξωνάρθηκα. Οι τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του ναού χρονολογούνται στα έτη 1611 και 1615. Ορίζεται ζώνη προστασίας του μνημείου ακτίνας χιλίων (1000) μέτρων".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-10-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Δομένικο Ελασσόνας
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Δομενίκου
Δομένικον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι