Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 20235/3924 π.ε./25/2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-2-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δύο ναών Πλατανούσης Δωδώνης Ιωαννίνων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζομεν ως μνημεία υπαγόμενα εις τας διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων":
1) Tον Ιερόν Nαόν Aγίας Παρασκευής εντός του χωρίου Πλατανούσα, όστις είναι κατάγραφος δια τοιχογραφιών του έτους 1734.
2) Tον Ιερόν Nαόν Zωοδόχου Πηγής εις τον συνοικισμόν Mπουκόριον Πλατανούσης, όστις είναι κατάγραφος δια τοιχογραφιών του έτους 1757.

Κ.Ν.5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίας Παρασκευής στην Πλατανούσα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Πλατανούσσης
Πλατανούσσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη Ζωδόχο Πηγή Πλατανούσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Πλατανούσσης
Ζωοδόχος Πηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι