Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Β1/Φ32/67080/8367 π.ε./4-12-1978 - ΦΕΚ 1125/Β/20-12-1978
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου της Κοινότητας Παλαμά Ν. Καρδίτσας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κοινότητα Παλαμά Νομού Καρδίτσας γιατί ο Ναός αυτός που ανάγεται χρονολογικά στο τέλος του 18ου αιώνος είναι όχι μόνο αξιολογώτατο, αλλά και το μοναδικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής αυτής στην περιοχή, και διασώζει ωραίες τοιχογραφίες 18ου αιώνος.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στον Παλαμά Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Παλαμά
Παλαμάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι